Thông tin SMTP Gmail, Cách cấu hình SMTP Gmail Free vào WordPress

Trang chủ Blog WORDPRESS Thông tin SMTP Gmail, Cách cấu hình SMTP Gmail Free vào WordPress
Thông tin SMTP Gmail, Cách cấu hình SMTP Gmail Free vào WordPress

Các website đều có mục gửi mail khi có người liên hệ. Gửi mail khi có đơn hàng mới, nhưng không phải Hosting nào cũng cho phép gửi mail thông qua hàm mail php, gửi mail smtp theo tên miền. Vì vậy chúng ta phải sử dụng mail smtp của Google (SMTP Gmail) để gởi mail.

Lợi ích của việc sử máy chủ dụng SMTP Gmail?

  • Khả năng gửi mail của bạn có tỷ lệ thành công cao hơn nhiều.
  • Mail của bạn ít khi bị đánh dấu là spam.
  • Không tốn chi phí đăng ký Email.

Cách cấu hình máy chủ SMTP Gmail

Cấu hình máy chủ SMTP Gmail thực hiện qua 3 bước sau:

Bước 1: Tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản Gmail

Đầu tiên, bạn cần truy cập vào link: https://myaccount.google.com/ sau đó đăng nhập tài khoản Gmail của bạn.

Vào mục Bảo Mật và bật xác minh 2 bước ( nếu trạng thái này đang tắt ).

Ngay sau đó, ta thực hiện lấy Mật khẩu ứng dụng.

Nhấn vào ô chọn ứng dụng.

Chọn tùy chọn “Khác ( Tên tùy chỉnh )

Đặt tên bất kỳ, ví dụ: ở đây là Gửi Mail SMTP.

Cuối cùng chúng ta bấm nút “Tạo“. Mật khẩu ứng dụng sẽ được hiển thị, bạn chỉ cần lưu lại mật khẩu này để sử dụng cấu hình SMTP trên website.

Bước 2: Cài đặt Plugins WP Helper vào website WordPress

Để cài plugin gửi mail, bạn truy cập vào Plugin > Add new và nhập WP Mail SMTP by WPForms vào ô tìm kiếm

Bước 3: Khai báo kết nối máy chủ SMTP

  • Địa chỉ Email gửi từ: Nhập Gmail của bạn hoặc từ địa chỉ Email bất kỳ nào khác.
  • Tên người gửi: Tên người gửi Email.
  • Máy chủ SMTP: Chúng ta đang sử dụng Gmail, cho nên giá trị sẽ là: smtp.gmail.com
  • Bảo mật SMTP và Cổng SMTP: Tùy chọn (để bảo mật hơn thì chúng ta nên chọn SSL/TLS).
  • Xác thực SMTP: Yes
  • Tên đăng nhập SMTP: Địa chỉ tài khoản Gmail đã lấy mật khẩu ứng dụng ở trên
  • Mật khẩu SMTP: Mật khẩu ứng dụng Gmail bạn đã tạo ở trên.

Cuối cùng hãy Save để hoàn tất

Để kiểm tra cài đặt có đúng không bạn hãy vào tab Email test để gửi thử email đầu tiên

Chúc bạn thành công.