Project

MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Những dự án tôi cùng team thực hiện và cá nhân thực hiện

Trung Tâm Hàn Ngữ Han Sarang

Dự án website giới thiệu trung tâm Hàn ngữ Han Sarang

https://hansarangvn.com

TAISHO PRINTING

Dự án website công ty

https://ts7-printing.vn/

CHATWORK

Dự án Landing Page cho công ty Chatwork

https://chatwork.vn/lpjp1

TOMYS STAR

Dự án Website salon nổi tiếng tại Nhật Bản

https://tomys-star.co.jp

EZYSC.COM

Dự án website dịch vụ CNTT Philippin

https://ezysc.com

TEGENT.COM.VN

Dự án website công ty

https://tegent.com.vn

TMĐT HATMUOI.VN

Dự án website Thương mại điện tử

https://hatmuoi.com

PEARLTALK.VN

Dự án website Thương mại điện tử

https://pearltalk.vn

MEZY AUSTRALIA

Dự án Website công ty tài chính

https://mezybroker.com.au

CA SĨ HOÀNG QUYÊN

Dự án Website Ca sĩ Hoàng Quyên, quản lý Album ca nhạc, liveshow và các sự kiện âm nhạc.

https://hoangquyen.vn