Google Analytics API cho PHP

Trang chủ Blog LẬP TRÌNH PHP Google Analytics API cho PHP
Google Analytics API cho PHP

Bạn muốn sử dụng API của Google Analytics để xuất dữ liệu, thông qua ngôn ngữ PHP. Google Atnalytics API đã hỗ trợ rất nhiều function để sử dụng lấy dữ liệu từ goole analytics của bạn và thêm nó vào bất cứ đâu bạn muốn, dành cho trường hợp trang web của bạn xem trực tiếp data anaytics mà không cần phải vào google analytics xem “Bạn hiểu hông?”. Tất nhiên trước khi sử dụng API này thì bạn đã sử dụng Google Analytics. Nếu chưa thì bạn không nên đọc tiếp.

Đầu tiên hãy truy cập vào đường dẫn này.

https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/core/v3/quickstart/service-php

Và làm theo các bước chỉ dẫn của họ.

BƯỚC 1. TẠO SERVICE ACCOUNTS

Làm theo hướng dẫn của Google Analytics API

TẠO PROJECT (NẾU CHƯA CÓ)

TẠO SERVICE ACCOUNTS

Click Create New Service Account
Create Service Account: Bước 1
Bước 2: Click tiếp tục
Create Key
Chọn JSON nhé
Bạn phải bật nhé.

BƯỚC 2: THÊM SERVICE ACCOUNT VỪA TẠO VÀO GOOGLE ANALYTIC CỦA BẠN

Copy Email từ Service Account bạn vừa mới tạo

BƯỚC 3: CÀI ĐẶT THƯ VIỆN GOOGLE API THÔNG QUA COMPOSER

(Cài Composer nếu chưa.)

Tạo một thư mục mới trong localhost để chạy PHP.

Ctr + shift trong thư mục đó và chọn Open PowerSheel window here

Copy + paste như hình

CMD code: composer require google/apiclient:^2.0

Đợi một chút, source code sẽ được tải về folder project của bạn nhé.

Đang tải….

Sau khi xong, bạn hãy tiếp tục, sắp xong rồi.

Đổi tên file json, hoặc vào file HelloAnalytics.php để sửa đường dẫn đến file json.

Tóm lại: Để hiển thị nội dung gì bạn có thể tuỳ chỉnh trong file  HelloAnalytics.php

Theo đường dẫn này: https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/core/v3/coreDevguide

Edit function getResults và printResults.