CÀI ĐẶT SMTP YAHOO MAIL CHO WORDPRESS

Trang chủ Blog WORDPRESS CÀI ĐẶT SMTP YAHOO MAIL CHO WORDPRESS
CÀI ĐẶT SMTP YAHOO MAIL CHO WORDPRESS

Sử dụng Yahoo để gửi mail thì rất đơn giản và tiết kiệm thời gian cho mọi người và miễn phí nữa. Nên mình chọn Yahoo để gửi mail trong website. Bài viết sẽ giúp bạn cấu hình trong vài bước.

Bước 1: tạo tài khoản yahoo mail(nếu bạn chưa có tài khoản)

https://login.yahoo.com/account/create?specId=yidReg

Bước 2: Đăng nhập và cấu hình yahoo mail của bạn.

Tại phần Bảo mật tài khoản, hãy mở Cho phép ứng dụng sử dụng đăng nhập kém bảo mật.

Bước 3. Cài đặt plugin cho wordpress

Bước 4: Cấu hình plugin

  1. email yahoo của bạn
  2. Chọn other SMTP
  3. SMTP Host: “smtp.mail.yahoo.com”  –  Mã hóa SSL “465”
  4. SMTP Username: email yahoo điền ở số 1

Trước khi SAVE lại, bạn hãy vào file wp-config.php trong thư mục gốc.

và copy 2 dòng code và sửa lại mật khẩu yahoo của bạn

define( 'WPMS_ON', true );
define( 'WPMS_SMTP_PASS', 'mật khẩu yahoo của bạn' );

Trở lại cấu hình plugin SMTP và SAVE.

Bước 5: Test thử phương thức gửi mail, xem có thành công không.

Nếu thành công bạn sẽ nhận được email

Còn không, hãy xem lại các cấu hình, chúc bạn thành công.