Hai ngôn ngữ khác nhau giữ người dùng và quản trị trong WordPress

Trang chủ Blog WORDPRESS Hai ngôn ngữ khác nhau giữ người dùng và quản trị trong WordPress
Hai ngôn ngữ khác nhau giữ người dùng và quản trị trong WordPress

Kể từ WordPress phiên bản 4.7(bây giờ là 5.1) thì WP cho phép người dùng tùy chỉnh ngôn ngữ cho mỗi Users, khác hoặc giống với ngôn ngữ chính của Website, bạn không cần phải cài plugin hay code thêm bất cứ gì cho mệt.

Bước 1: Vào Setting > General

Bước 2: Tại Site Language, bạn hãy chọn ngôn ngữ chính cho Website của mình, ngôn ngữ này sẽ áp dụng cho toàn bộ website cả frontend và backend. nhưng bạn có thể tùy chỉnh backend theo ngôn ngữ mình muốn cho User của bạn.

Bước 3: Vào Users > Your Profile, tại mục Language, bạn hãy chọn ngôn ngữ backend mà mình muốn hiển thị.

Hoàn tất.