Giới thiệu plugin Advanced Custom Fields và hướng dẫn sử dụng

Trang chủ Blog WORDPRESS Giới thiệu plugin Advanced Custom Fields và hướng dẫn sử dụng
Giới thiệu plugin Advanced Custom Fields và hướng dẫn sử dụng

Bài viết này dành cho các bạn đi theo hướng lập trình theme. Advance Custom Fields (ACF) là một plugin rất cần thiết khi code theme trong WordPress, nó dùng để dàn trang và hiện data vô cùng hiệu quả.

ACF cho phép bạn thêm các field cần thiết một cách dễ dàng, bạn có thể thêm field trong post, page, page template, category, tag … ở mọi nơi bạn muốn. Và show chúng ra bất kỳ đâu bạn cần.

ACF có phiên bản Free và Pro

Free

 • Text
 • Image
 • Textarea
 • Url
 • Number

Pro

 • Gồm Free
 • The Repeater Field
 • ACF Blocks
 • The Flexible Content Field
 • Options Pages
 • The Gallery Field
 • The Clone field

Để hướng dẫn tôi sử dụng một layout như thế này

Tôi sẽ phân tích layout này thành các field

Và đây là code html của màn hình trên

Sau khi xem layout trên tôi đã phân tích ra những field như sau:

 • Field Title
 • Field Content
 • Trong Repeater sẽ có các field
 • Field Image
 • Field Name
 • Field Position
 • Field Description
 • Field Link

Khi đã phân tích xong, bạn hãy tạo custom field

Tôi đã tạo các field:

 • Title có type là Text
 • Content có type là Text (nếu nhiều nội dung hãy chọn Textarea)
 • List people có type là Repeater

Trong field List people tôi tạo những field con bao gồm:

 • Image có type là Image
 • Name có type là Text
 • Position có type là Text
 • Description có type là Text
 • Link có type là Text

Chọn page để show field trên đã thêm, Nếu bạn sử dụng với mục đích khác thì hãy chọn nơi để show field cho phù hợp nhé!

Vào page đã chọn (hoặc nơi nào đó mà trước đó bạn đã chọn để hiện các field) và thêm data như hình

Tiếp theo là lấy data và show chúng

Lấy data bằng cách dùng hàm:

get_field(“tên-field”)

Để kiểm tra đúng không tôi sẽ update text.

Load lại page

Vậy là đã thành công