Review Sách TUẦN LÀM VIỆC 4 GIỜ – Timothy Ferriss

Trang chủ Blog REVIEW SÁCH Review Sách TUẦN LÀM VIỆC 4 GIỜ – Timothy Ferriss
Review Sách TUẦN LÀM VIỆC 4 GIỜ – Timothy Ferriss

*Tóm tắt
Tựa đề cuốn sách làm mình rất tò mò về nội dung của nó, không biết tác giả sẽ trình bày bí quyết quyết gì để tăng thu nhập mà giảm thời gian làm việc đến mức tối thiểu.
Timothy đã trình bày những phương pháp hữu dụng để có thể giúp bạn bỏ đi được những công việc không quan trọng và tập trung vào một vài việc quan trọng, hay là không quan tâm đến 80% khách hàng nhỏ lẻ mà chỉ quan tâm đến 20% số khách hàng đã mang đến 80% lợi nhuận cho công ty.
*Nổi bật
Quy luật 80/20 và quy luật Parkinson
1. Tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng để giảm bớt thời gian làm việc.(Quy luật 80/20)
2. Giảm bớt thời gian làm việc để tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng(Quy luật Parkinson)
3. hướng dẫn 3 cách để đọc sách, nội dung, tài liệu nhanh hơn 200%.
4. Hướng dẫn từ chối những cuộc gặp không quan trọng hoặc cuộc họp không có mục đích rõ ràng. Những cuộc điện thoại dây dưa chào hỏi, sức khỏe, công việc.. và đi lệt hướng mục đích cuộc gọi.
Tác giả chỉ đọc email 1 lần/tuần, bởi vì Tim đã có một đội ngũ để trao quyền, cũng tùy vào ngữ cảnh và tính chất công việc mà bạn sẽ áp dụng cuốn sách này. Bởi vì nếu kiến thức trong sách giống như một bữa tiệc buffe, nên chọn lọc trước khi ngấu nghiến nó.
Nếu bạn né trách và từ chối quá nhiều điều thì công việc cũng sẽ từ chối bạn. Nhưng cũng không nên quá tập trung vào các việc không quan trọng, để mất nhiều thời gian làm việc quan trọng. Tác giả hướng đến việc tập trung vào công việc cốt lõi và trọng yếu để đạt hiểu quả tối đa.