Cách sử dụng FTP FileZilla đơn giản

Trang chủ Blog LẬP TRÌNH PHP Cách sử dụng FTP FileZilla đơn giản
Cách sử dụng FTP FileZilla đơn giản

Bước 1: Cài đặt FileZilla Client

Bạn hãy tải về phần mềm FileZilla Client và cài đặt vào máy tính.

https://filezilla-project.org/download.php

Bước 2: Đăng nhập vào website của bạn trên Server

Để đăng nhập bạn cần có những thông tin sau:

 • Host (IP)
 • Username
 • Password

Thông tin này bạn lấy trong quản trị hosting > FTP

Hãy bảo mật cẩn thận thông tin này và chỉ cung cấp cho người đáng tin cậy, vì nếu để lộ bạn sẽ gặp nhiều rắc rối với website của mình nhé

Screenshot phần mềm FileZilla Client

Bạn hãy nhấn vào New site để tạo site mới và điền Host(IP), User và Password ở các mục tương ứng

Lưu ý: thông tin bạn nhập sẽ được lưu lại cho lần sử dụng tiếp theo

Nếu không đăng nhập được, hãy kiểm tra lỗi được ghi log ở trên màu đỏ và khắc phục

Screenshot phần mềm FileZilla Client

Khi đăng đăng nhập thành công bạn sẽ thấy phần bên trái là Local, phần bên phải là Server, trên local bạn hãy tìm đến folder mình đang làm việc để tiện cho việc upload file lên hosting nhé.

Bước 3: Thao tác trên Local và Server

Nhấn chuột phải và file/folder bạn sẽ thấy hiển thị bên cột trái những option như trên:

 • Upload: đẩy file lên Host
 • Add files to queue: đưa file vào hàng đợi bên dưới
 • Open: mở file
 • Edit: mở file để sửa
 • Create directory: tạo folder
 • Delete: xóa file/folder
 • Rename: sửa tên

Nhấn chuột phải và file/folder bạn sẽ thấy hiển thị bên cột phải những option như trên:

 • Download: tải file về local
 • Add files to queue: đưa file vào hàng đợi bên dưới
 • View/Edit: mở để xem hoặc chỉnh sửa
 • Create directory: tạo folder mới
 • Create new file: tạo file mới trên host
 • Delete: xóa file/folder này
 • Rename: sửa tên