Tổng hợp trang web học lập trình trực tuyến

Trang chủ Blog CÔNG NGHỆ Tổng hợp trang web học lập trình trực tuyến
Tổng hợp trang web học lập trình trực tuyến

1. https://learn.freecodecamp.org/
Trang này bạn có thể học: HTML, CSS, JS, Bootstrap, Jquery, React…

2. https://www.w3schools.com/

W3school thì quá nổi tiếng rồi, học web chuẩn là tại trang này, rất nhiều ngôn ngữ và sắp xếp trình tự cho người mới bắt đầu cũng như pro. Gồm cà Front End và Back End.

3. https://riptutorial.com/

Một trang web học trực tuyến của Stack Overflow nổi tiếng trong giới lập trình viên.

3. https://toidicode.com/ và https://www.gocit.vn/

Trang tiếng Việt có khá nhiều bài học hay.

Sẽ có rất nhiều trang web để học, nhưng các bạn chỉ cần một số trang là đủ, chia sẻ nhiều quá các bạn cũng k học hết được, lại không biết bắt đầu từ trang nào. hihi.