Khóa luận tốt nghiệp Công nghệ Thông tin “Khai thác tập đóng hữu ích cao”

Trang chủ Blog CÔNG NGHỆ Khóa luận tốt nghiệp Công nghệ Thông tin “Khai thác tập đóng hữu ích cao”
Khóa luận tốt nghiệp Công nghệ Thông tin “Khai thác tập đóng hữu ích cao”

Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin thì lượng dữ liệu được lưu trữ trên các thiết bị điện tử cũng không ngừng tăng lên. Sự tích lũy dữ liệu này xảy ra với một tốc độ bùng nổ. Nói một cách hình ảnh là chúng ta đang “ngập” trong dữ liệu nhưng lại “đói” tri thức. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có thể khai thác được gì từ những “núi” dữ liệu tưởng chừng như “bỏ đi” ấy không?

Khai thác dữ liệu (Data Mining) ra đời như một hướng giải quyết hữu hiệu cho câu hỏi vừa đặt ra ở trên.

Định nghĩa: Khai thác dữ liệu là một tập hợp các kỹ thuật được sử dụng để tự động khai thác và tìm ra các mối quan hệ lẫn nhau của dữ liệu trong một tập hợp dữ liệu khổng lồ và phức tạp, đồng thời cũng tìm ra các mẫu tiềm ẩn trong tập dữ liệu đó.

LINK: https://drive.google.com/file/d/0B64B63H6e4GFZFRzVmU0U0YzeXc/view?usp=sharing