WordPress: Vô hiệu hóa lịch sử sửa đổi Bài đăng & xóa tất cả các sửa đổi khỏi Cơ sở dữ liệu

Trang chủ Blog WORDPRESS WordPress: Vô hiệu hóa lịch sử sửa đổi Bài đăng & xóa tất cả các sửa đổi khỏi Cơ sở dữ liệu
WordPress: Vô hiệu hóa lịch sử sửa đổi Bài đăng & xóa tất cả các sửa đổi khỏi Cơ sở dữ liệu

Lịch sử sửa đổi bài đăng có thể chiếm khá nhiều không gian trong cơ sở dữ liệu của bạn. Nếu bạn không cần chúng, đây là cách bạn có thể dễ dàng vô hiệu hóa chúng và cũng có thể xóa bất kỳ thứ gì đang tồn tại trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Vô hiệu hoá lịch sử sửa đổi

Bạn sẽ cần chỉnh sửa tệp wp-config.php, nằm trong thư mục WordPress gốc của bạn. Mở nó trong một trình soạn thảo văn bản và thêm dòng này vào bất cứ nơi nào bạn muốn, miễn là nó nằm trên câu lệnh allow_once ở cuối tệp:

/**
 * Disable post revisions
 */
 define('WP_POST_REVISIONS', false);

Bây giờ WordPress sẽ không còn lưu bản sửa đổi cho bài viết và trang. / * * / Nhận xét không thực sự cần thiết, nhưng rất phù hợp với phong cách mã hóa WordPress.

Xóa các lịch sử sửa đổi từ cơ sở dữ liệu

Để xóa tất cả các sửa đổi bài đăng và trang khỏi cơ sở dữ liệu, hãy chạy truy vấn MySQL này:

DELETE FROM `wp_posts` WHERE `post_type` = "revision" AND `post_name` LIKE "%revision%"

Chúc bạn thành công.