Joomla: Thêm file css tùy chỉnh cho template

Trang chủ Blog JOOMLA Joomla: Thêm file css tùy chỉnh cho template
Joomla: Thêm file css tùy chỉnh cho template

Thường thì khi muốn sửa code css của template thì mình vào thẳng file css đó sửa, nhưng về lâu dài mình thấy như vậy rất không ổn, nó sẽ có nhiều phức sau này, vì 1 class hoặc id có thể được sử dụng ở nhiều nơi, hoặc khi update template version mới thì code mình viết sẽ mất.
Nhất là khi team làm việc của bạn tăng lên và không kiểm soát được ai code gì. Nên giải pháp là tạo file css riêng để custom template, để không bị ảnh hưởng về lâu dài.

Bước 1: bạn hãy cài plugin Add custom css vào web của bạn.
https://extensions.joomla.org/extension/add-custom-css/

Bước 2: Vào đường dẫn Extensions > Templates

– Hãy chọn template đang dùng và nhấn new file để tạo mới file css riêng.

– Như vậy là bạn đã có file css mới cho mình.

– Bạn hãy click vào file mới tạo để code css.

Bước 3: Kích hoạt plugin
– Vào đường dẫn: Extensions > Plugin và Search “css” bạn sẽ thấy plugin System – Add custon css.
– Hãy kích hoạt nó và thêm đường dẫn file mới tạo vào

– Vậy là xong, bạn có thể trở vào file css vừa tạo để code trực tiếp hoặc thông qua FTP.