Joomla: Tạo Mới Module Position

Trang chủ Blog JOOMLA Joomla: Tạo Mới Module Position
Joomla: Tạo Mới Module Position

Danh sách các module hiện có nằm trong trang quản trị Extensions > Modules, mỗi module có 1 vị trí hay còn gọi là position trong site của bạn. Nhưng khi bạn muốn thêm 1 cái gì đó vào 1 vị trí chưa có thì bạn hãy thực hiện như sau.

Bước 1: Login vào Joomla

Bước 2: Cho phép Module Position được preview

Menu System > Global Configuration, chọn tab Templates.

Tại Preview Module Positions chọn Enabled

Bước 3: Xem thử các vị trí trên website của mình

Bạn ra ngoài trang chủ, và gõ thêm ?tp=1 tất cả position tại vị trí nào sẽ hiện ra cho bạn. Bạn sẽ thấy những module đang ở vị trí nào.

Bạn cũng đã biết mình muốn thêm ví trí ở đâu rồi. Bây giờ hãy làm bước tiếp theo.

Bước 4: Chọn giao diện mà bạn muốn thêm position(template)

Menu Extensions > Templates.

chọn 1 template đang dùng.

Bước 5: Sửa file index.php

<jdoc:include type="modules" name="newposition"/>

Copy code trên vào vị trí thích hợp. rất có thể vị trí bạn muốn không nằm trong file index.php, hãy tìm file phù hợp theo template đó.

Bước 6: Sửa file templadeDetails.xml

<position>newposition</position>

Thêm code trên vào file templateDetails.xml.

Bước 7: Xem kết quả

Bây giờ hãy xem lại trang chủ mysite.com?tp=1 để xem vị trí bạn thêm có hoạt động chưa.

Chúc bạn thành công.