Javascript khiến menu cố định khi scroll và di chuyển khi scroll đến class được chỉ định

Trang chủ Blog HTML - CSS - JS Javascript khiến menu cố định khi scroll và di chuyển khi scroll đến class được chỉ định