Tài Liệu C# Cơ Bản – Trung Tâm Nhất Nghệ

Trang chủ Blog C-SHARP(C#) Tài Liệu C# Cơ Bản – Trung Tâm Nhất Nghệ
Tài Liệu C# Cơ Bản – Trung Tâm Nhất Nghệ

Các bạn tải tải tài liệu tại đây, đừng cho Nhất Nghệ biết nha.
Tuy là tài liệu khá cũ nhưng biên soạn đầy đủ, chi tiết dài tận 102 trang. Thật ra C# bây giờ cũng không thay đổi những điều căn bản này. Có đầy đủ thí dụ cho các bạn và tất nhiên là Winform. Tài liệu phù hợp với các bạn sinh viên lần đầu chạm tráng C# ngen.

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

Nội dung tài liệu (tổng quát).

Chương 1: Biến hằng, toán tử, kiể dữ liệu, cấu trúc vòng lập trong C#.

Chương 2: Xây dựng ứng dụng bằng Winform.

Chương 3: Tìm hiểu mảng và chuỗi.

Chương 4: Tìm hiểu về Class, Object và Method, xây dựng project theo hướng đối tượng.

Chương 5: Cơ sở dữ liệu MS SQL.

Chương 6:

Chương 7: Xây dựng ứng dụng là như thế nào.