Cài đặt SSL miễn phí trên hosting Somee

Trang chủ Blog C-SHARP(C#) Cài đặt SSL miễn phí trên hosting Somee
Cài đặt SSL miễn phí trên hosting Somee

Sau khi upload web lên hosting Somee bạn muốn cài đặt SSL cho website để url được bảo mật hơn. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng công cụ cài đặt SSL free của Somee. Hãy vào Control Panel trong hosting Somee và thực hiện theo những bước sau nhé!

1/ Truy cập Free certificate orders trên menu trái

Bạn click vào Free certificate orders ở thanh menu bên trái, và điền vào những thông tin đăng ký chứng chỉ SSL.

Registered domain: chọn tên miền
Organization: Tổ chức (hãy để tên trường học của bạn)
Department: Vị trí (sinh viên)
Town / City: Thành phố
State / Province: Giống Thành phố
Country: Chọn Việt Nam
không tick vào Renew certificate automatically

Xong hãy click button Create order for free certificate.

Sau đó chờ 15 phút để được duyệt.

Trong lúc này bạn hãy cài đặt bước 2

2/ Tự động chuyển http thành https trong web.config

Bạn hãy mở file web.config lên (chưa có thì hãy tạo tập tin web.config trong thư mục gốc) Sau đó điền đoạn code này vào trong thẻ <configuration>

<system.webServer>  
  <rewrite>  
   <rules>  
   <rule name="Force HTTPS" enabled="true">  
  <match url="(.*)" ignoreCase="false"/>  
  <conditions>  
   <add input="{HTTPS}" pattern="off"/>  
  </conditions>  
  <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" appendQueryString="true" redirectType="Permanent"/>  
   </rule>  
   </rules>  
  </rewrite>  
</system.webServer>

Chứng chỉ đã được duyệt:

Chứng chỉ free chỉ có hiệu lực trong 3 tháng.

3/ Kiểm tra SSL

cài đăt ssl thành công

Như vậy là cài đặt ssl thành công. Nếu không được hãy đặt câu hỏi bên dưới nhé.