Hướng dẫn sử dụng Google Classroom để học trực tuyến cho sinh viên

Trang chủ Blog CÔNG NGHỆ Hướng dẫn sử dụng Google Classroom để học trực tuyến cho sinh viên
Hướng dẫn sử dụng Google Classroom để học trực tuyến cho sinh viên

1. Truy cập Google Classroom

Để truy cập vào Google Classroom, trước hết:
– Sinh viên đăng nhập vào tài khoản gmail cá nhân (có đuôi @gmail.com).

– Nhấn chọn biểu tượng Google App -> chọn Google Classroom.

– Trên màn hình Google Classroom, sinh viên kiểm tra lại email -> Chọn Tiếp tục -> Hiển thị giao diện của Google Classroom. 

2. Tham gia lớp học bằng Google Classroom

Có 02 cách tham gia lớp học:
Cách 1: Khi sinh viên nhận mã số lớp học từ giảng viên/lớp trưởng, tại giao diện Google Classroom:
– Nhấn vào dấu + ở góc phải màn hình.
– Chọn Tham gia lớp học.
– Nhập mã lớp được cung cấp -> Nhấn Tham gia và đợi xác nhận.

Cách 2: Giảng viên thêm trực tiếp sinh viên vào lớp học qua email.
– Sinh viên mở hộp thư điện tử -> Tìm email thông báo từ Google Classroom -> Mở email -> Nhấn Tham gia và đợi xác nhận.

3. Các tính năng của Google Classroom

– Sinh viên có thể xem danh sách thành viên tham gia lớp học ở mục Mọi người.

– Sinh viên có thể xem các nội dung thông báo hoặc bài tập của giảng viên ở mục Bảng tin.

– Sinh viên xem, làm và nộp bài tập theo yêu cầu của giảng viên ở mục Bài tập trên lớp.

– Khi được sự cho phép của giảng viên, sinh viên có thể đăng bài, chia sẻ tin tức, xem thông tin và bình luận trong Google Classroom.
 
* Để tạo bài đăng và chia sẻ tin tức:
– Sinh viên vào mục Bảng tin -> Chọn Thông báo nội dung nào đó cho lớp học của bạn.
– Nhập nội dung cần đăng, có thể đính kèm file từ máy tính/Google Drive/video từ Youtube…
– Chọn Đăng.
Sau khi đăng bài, tất cả thành viên trong lớp sẽ nhận thông báo về bài đăng. Người đăng sẽ có thể xóa hoặc sao chép đường link của bài đăng. 

* Xem và nộp bài tập theo yêu cầu của giảng viên:
– Sinh viên vào mục Bài tập trên lớp để xem, quản lý thông tin bài học và thực hiện bài tập theo yêu cầu của giảng viên.

– Để xem danh sách, trạng thái bài tập (đã nộp, đã chấm điểm, trễ hạn,…), sinh viên chọn Xem bài tập của bạn -> Chọn và mở bài tập. Tại đây, sinh viên cũng có thể xem hướng dẫn, yêu cầu cũng như tiêu chí tính điểm của từng bài tập.

– Sinh viên có thể nộp bài tập bằng cách tải nhiều file với nhiều định dạng khác nhau. File bài tập cần được nén lại theo dung lượng yêu cầu, sinh viên cần đặt tên file theo hệ thống để quản lý, lưu trữ bài làm của mình và giúp quá trình nhận bài của giảng viên dễ kiểm soát hơn -> Chọn Nộp bài.- Sau khi nộp bài, sinh viên có thể chọn Hủy để gửi lại bài khác. Lịch sử chỉnh sửa sẽ vẫn hiển thị với giảng viên.
– Khi nộp bài tập trắc nghiệm, sinh viên nhấn vào link Google Form để làm bài -> Sau khi hoàn tất, chọn Gửi để nộp bài.
– Khi giảng viên hoàn tất chấm bài, sinh viên sẽ nhận thông báo qua email hoặc vào mục Xem bài tập của bạn -> Chọn Xem bài đã trả cùng điểm.

Chúc bạn học tốt!